Harten veroveren

Wie zijn/haar hart kan jij veroveren in de gymles? Vuur je pijlen op hem/haar af!

Cupido

Zou jij een goede Cupido kunnen zijn? Test je skills en vuur je "pijlen" af!

Rolschaatsen

Met rolschaatsen zijn er vele mogelijkheden in de gymzaal. Als je wilt zien welke mogelijkheden er zijn bekijk je deze les.

Sint-race

Hoe snel zijn Sint en Piet? Test het met dit intensieve spel.