Commando Pinkelen

De leerlingen moeten alleen reageren als het woord commando voor de beweging wordt gezegd.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

De leerlingen zitten in een kring op stoelen of aan hun eigen tafeltjes in de klas.

De leerkracht geeft commando’s en de leerlingen reageren alleen als het woord commando ervoor wordt gezegd. De leerkracht doet de bewegingen zelf ook voor. De leerkracht kan de leerlingen misleiden door een verkeerde beweging voor te doen.

Commando’s kunnen zijn:

  • Pinkelen: slaan met pinken op de tafel
  • Hol: handen op tafel met handpalmen en vingers naar boven
  • Bol: vingers op tafel als een pianist
  • Plat: handen plat op tafel
  • Muur: handen recht naar voren, duimen wijzen omhoog

Wie van de leerlingen verkeerd reageert op de bewegingen verliest 1 van de 10 punten die ze aan het begin gekregen hebben.

  • Laat ook af en toe een kind de commando’s geven
  • Breng variatie aan in de commando’s. Voeg bijvoorbeeld de volgende commando’s toe: spring, zwaai, poets je tanden, aai je buurman, holle bolle gijs etc.

Leerlijn

Speleigenschappen

Reacties