Cupido

De pijlen op de harten gooien.

Benodigd materiaal

 • Veel Turnmatje
 • 4x Pylon
 • Veel (Foam)speer

Hele zaal, 1/2 zaal in de lengte. Op de korte zijde staan een aantal pylonen. Naast de pylonen liggen foamsperen. In het speelveld liggen harten. Elk hart is gevormd d.m.v. twee turnmatjes (zie plattegrond).

Je kan de harten ook vormen d.m.v. toversnoeren; springtouwtjes; twee hoepels en twee meter stokken; stoepkrijt. Elk hart is een ander punten aantal toegekend. Harten die dichtbij liggen zijn minder punten waard dan de harten die ver weg liggen.

De leerlingen gaan proberen om de beste Cupido te worden. Als de leerling aan de beurt is dan gooit hij de foamsperen één voor één richting een van de harten. Als alle foamsperen gegooid zijn dan worden de punten geteld en is de volgende leerling aan de beurt.

De leerling met de meeste punten wint het spel. Wie wordt de beste Cupido?

 • Je kan er voor kiezen om de leerlingen te laten wachten tot alle foamsperen gegooid zijn. Of de leerling mag zijn speren gaan halen zodra hij klaar is.
 • De speer moet een hart in één raken om het aantal toegekende punten te krijgen.
 • Als een speer voor het hart op de grond komt en daarna doorschuift in het hart dan tellen de punten niet.
 • Als alle speren zijn gegooid, worden deze weer opgehaald en worden de behaalde punten opgeteld.
 • De speler met de meeste punten is de winnaar.

Makkelijker

 • De afstand tot de harten verkleinen.
 • Grotere harten neerleggen.
 • Als een speer voor het hart op de grond komt en daarna doorschuift in het hart dan mogen de punten ook geteld worden.

Moeilijker

 • De afstand tot de hart vergroten.
 • Kleinere harten neerleggen.
 • Hartvormige ballonnen ophangen welke dan geraakt moeten worden.

Leerlijn

Reacties