Olympische Winterspelen – Skeleton

Zo snel mogelijk van start naar finish komen.

Benodigd materiaal

 • 11x Pylon
 • 1x Skateboard
 • Evt. 3x Toversnoer
 • 1x Stopwatch

1/3 zaal. Er is hier een (simpel) parcours uitgezet d.m.v. pylonen (en evt. toversnoeren). Aan het begin van het parcours staat een skateboard. De start- en finishlijn zijn met andere kleur pylonen aangegeven.

De leerlingen vormen tweetallen. Eén van de twee gaat op zijn buik op het skelteton slee (= skateboard) liggen, hierbij is zijn hoofd aan de voorzijde van de slee. Hierbij buigt hij zijn benen. De andere speler gaat tegen de benen van de liggende speler duwen om hem zo over het parcours te bewegen. Op teken van de leerkracht wordt er gestart. Het tweetal met de snelste tijd wint het spel.

 • Als je op je buik op het skateboard ligt dan zijn je arm langs je lichaam naar achteren.
 • Hou je benen stevig gebogen zodat de andere speler goed kan duwen.
 • Mocht je van de slee afvallen dan ga je er weer snel op liggen.

Makkelijker

 • Twee spelers duwen één andere speler voort.
 • Makkelijker parcours.

Moeilijker

 • Moeilijker parcours met meer bochten.
 • Jezelf voortduwen door af te zetten met je handen op de grond.

Reacties