Opdrukschermen

Bij deze krachtige versie van schermen moet je zowel sterk als slim zijn.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

Tweetallen staan in opdrukhouding tegenover elkaar, circa 1 meter van elkaar.

De 2 leerlingen ‘lopen’ naar elkaar toe, in opdrukhouding. Zij mogen alleen met hun handen en voeten de grond aanraken.

Punten scoren zij door de rug van een hand van hun tegenstander aan te raken. Wanneer iemand de grond aanraakt met een ander lichaamsdeel dan handen of voeten, krijgt hij 3 strafpunten. Wie heeft er het meeste aantal punten?

Snapt iedereen de bedoeling van het spelletje? Speel het dan niet in duo’s, maar met de hele groep tegelijk. Nu moet je goed oppassen!

Leerlijn

Speleigenschappen

Reacties