Raad de Rij

Door goed te luisteren raden hoeveel leerlingen er achter je zitten.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

1 leerling staan/zit vooraan, met zijn rug naar de klas toe.

Wijs 1 voor 1 enkele leerlingen aan, die achter de voorste leerling moeten gaan zitten. Kan de voorste leerling raden hoeveel leerlingen er achter hem zitten? Laat eventueel zelf het aantal leerlingen tellen.

Raden is erg lastig. Zorg er voor dat iedereen heel stil is, en voorkom dat het lachen wordt als er niet goed geraden is.

Moeilijker

  • Stuur een leerling die al achter de voorste leerling zit, weer terug naar zijn plek in de klas.
  • Niemand in de rij
  • Iedereen in de rij

Soort

Speleigenschappen

Reacties