Raak het aan!

Zodanig samenwerken dat het lukt om het voorwerp allemaal aan te raken.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

Leerlingen lopen verspreid door de ruimte.

Op teken moeten leerlingen allemaal tegelijk het gekozen voorwerp aanraken. Kies als eerste voorwerp iets groots, bijvoorbeeld een tafel in de klas.

Gelukt? De volgende opdracht wordt om dat voorwerp aan te raken, maar dan ook zonder dat de leerlingen elkaar aanraken. Is dat ook gelukt? Kies dan steeds een kleiner voorwerp.

Leerlijn

Speleigenschappen

Reacties