Sluitende Kring

Met je groepje de kring zo klein mogelijk maken, door goed te overleggen en elkaar te helpen.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

Groepjes van ongeveer 10 leerlingen vormen een kring. Leerlingen van een groepje houden elkaars hand vast.

Op teken van de leraar stappen de leerlingen met hun rechtervoet naar voren, en houden hun linkervoet omhoog. Ze staan nu op 1 been.

Daarna maken zij op teken een stap met hun linkervoet vooruit, en gaan op hun linkerbeen staan. Het rechterbeen raakt nu de grond niet. Naarmate de kring kleiner wordt, moeten de leerlingen meer samenwerken. Het handigste is, is dat zij elkaar bij de middel vastpakken als het krapper wordt. Je kunt ervoor kiezen om dit als aanwijzing mee te geven, of je laat dit leerlingen zelf ervaren.

Lukt het het hele groepje om met hun tenen tegen elkaar te staan in het midden van die cirkel? En hoeveel tellen lukt dat?

Moeilijker

  • Speel het spel met meer leerlingen tegelijk.

Leerlijn

Speleigenschappen

Reacties