Welk teken voel je?

De leerling probeert te voelen welk teken er op zijn rug wordt geschreven door een andere leerling.

Benodigd materiaal

Je hebt hier geen materiaal voor nodig.

De leerlingen staan in een lange rij achter elkaarn het klaslokaal. Er mag niet gesproken worden tijdens het spel.

De leerkracht tekent met zijn vinger een teken op de rug van de leerling die voor hem staat.

De leerling probeert het teken te onthouden en tekent dit op de leerling die voor hem staat. Op deze manier wordt het teken steeds doorgegeven tot alle leerlingen aan de beurt zijn geweest.

De laatste leerling tekent het teken dat hij heeft gevoeld op het smart board. Daarnaast tekent de leerkracht het oorspronkelijke teken. Komen ze overeen?

Er wordt niet gesproken tijdens het spel.

Laat een leerling starten met het eerste teken en houd je als leerkracht erbuiten.

Leerlijn

Speleigenschappen

Reacties